دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهدی ستیزان غرب

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهدی ستیزان غرب shia muslim        

سخنرانی استاد رائفی پور ۱۰ آبان ۱۳۹۴

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور- دانشگاه طبرستان- مهدی ستیزان غرب- ۱۰ آبان ۱۳۹۴- ۴۹٫۰ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- دانشگاه طبرستان- مهدی ستیزان غرب- ۱۰ آبان ۱۳۹۴-۱۴٫۷ MB دانلود فایل