دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهدی ستیزان غرب shia muslim        

سخنرانی استاد رائفی پور ۱۰ آبان ۱۳۹۴

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور- دانشگاه طبرستان- مهدی ستیزان غرب- ۱۰ آبان ۱۳۹۴- ۴۹٫۰ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- دانشگاه طبرستان- مهدی ستیزان غرب- ۱۰ آبان ۱۳۹۴-۱۴٫۷ MB دانلود فایل