دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن shia muslim        

سخنرانی استاد رائفی پور ۸ آبان ۱۳۹۴ مازندران

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور- جاهلیت مدرن-۸آبان۱۳۹۴-مازندران-۱۳٫۸ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- جاهلیت مدرن-۸آبان۱۳۹۴-مازندران-۴۶٫۱ MB دانلود فایل