دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع وظایف منتظران+ فیلم سخنرانی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع وظایف منتظران+ فیلم سخنرانی shia muslim        

سخنرانی استاد رائفی پور هیئت رایه العباس کرمانشاه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور- هیئت رایه العباس کرمانشاه-۲۲اردیبهشت ۱۳۹۴-وظایف منتظران-۱۲٫۱ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- هیئت رایه العباس کرمانشاه-۲۲اردیبهشت ۱۳۹۴-وظایف منتظران-۴۰٫۴ MB دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور با عنوان وظایف منتظران