دانلود سخنرانی استاد رائفی پور از بعثت محمد(ص) تا نهضت خمینی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور  از بعثت محمد(ص) تا نهضت خمینی shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور-رودسر-۲۷ اردیبهشت۹۴-۷۲٫۹ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-رودسر-۲۷ اردیبهشت۹۴-۵۴٫۷ MB دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-۶۸۷ MB-حدود۷۰ دقیقه
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور از بعثت محمد(ص) تا نهضت خمینی- حجم کم