دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آسیب های رسانه shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور۲۲شهریور ۹۴ اردبیل

صوت ها

دانلود سخنرانی استادرائفی پور-اسیب‌های رسانه -۸۵دقیقه-۱۴مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-اسیب‌های رسانه -۸۵دقیقه-۴۹مگابایت دانلود فایل