دانلود سخنرانی استاد رائفی پور"اهمیت کار تربیتی برای امام زمان"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور"اهمیت کار تربیتی برای امام زمان" shia muslim        

دانشگاه فرهنگیان گرگان، ۲ اسفند ۹۴

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور-اهمیت کار تربیتی برای امام زمان- گرگان-۲اسفند۹۴-۱۴٫۶ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-اهمیت کار تربیتی برای امام زمان- گرگان-۲اسفند۹۴-۴۸٫۷ MB دانلود فایل