دانلود سخنرانی ابزارهای صهیونیسم علیه ایران-نیریز

دانلود سخنرانی ابزارهای صهیونیسم علیه ایران-نیریز shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ابزارهای صهیونیسم علیه ایران -نیریز-مدت زمان ۷۳ دقیقه دانلود فایل