دانلود دو جلسه سخنرانی استاد رائفی پور نفاق shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شاهرود ۸و۹اردیبهشت۱۳۹۴

صوت ها

دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۱-۶۵دقیقه-۱۱مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۱-۶۵دقیقه-۳۷مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۲-۶۵دقیقه-۱۱مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۲-۶۵دقیقه-۳۷مگابایت دانلود فایل