دانلود دو جلسه سخنرانی استاد رائفی پور نفاق

دانلود دو جلسه سخنرانی استاد رائفی پور نفاق shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شاهرود ۸و۹اردیبهشت۱۳۹۴

صوت ها

دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۱-۶۵دقیقه-۱۱مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۱-۶۵دقیقه-۳۷مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۲-۶۵دقیقه-۱۱مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استادرائفی پور-نفاق-شب۲-۶۵دقیقه-۳۷مگابایت دانلود فایل