حمله آل سعود به شیعیان العوامیه در ماه رمضان

نیروهای آل سعود بدون توجه به حرمت ماه مبارک رمضان بمباران ومحاصره منطقه شیعه نشین العوامیه در استان قطیف را ادامه می‌دهند.

 به گزارش مصاف، نیروهای آل سعود در بیست و هفتمین روز محاصره شهرک العوامیه در استان شیعه نشین القطیف بمباران مناطق محاصره شده و ایجاد رعب و ترس در میان ساکنان این منطقه را ادامه می دهند.
مقامات سعودی بدون توجه به حرمت ماه مبارک رمضان محاصره شهرک العوامیه را کاهش ندادند، بلکه تدابیر شدیدی را بر عبور و مرور این ساکنان و فعالیت های روزانه شان اعمال کردند.
نیروهای امنیتی سعودی بر بمباران مداوم منطقه الدیره متمرکز شدند و موانع بتونی جدید را به عمد در این منطقه قرار دادند و از این بتونها برای بستن خیابان های فرعی شمال العوامیه استفاده کردند و همه ورودی ها به جاده عمومی این شهرک را برای محدود کردن عبور و مرور شهروندان عربستان بستند.
نیروهای آل سعود منطقه محاصره شده  المسوره را با گلوله هدف قرار دادند که این گلوله ها به مناطق مجاور نیز شلیک می شد.
در شمال العوامیه، صدای گلوله های شدید طی ساعت های گذشته شنیده شد و نیروهای سعودی نزدیکی میدان الکرامه را به گلوله بستند که به شعله ور شدن یکی از خودروها منجر شد.
نیروهای امنیتی سعودی بعد از ظهر روز گذشته به منزل خانواده الغزوی در شمال العوامیه حمله کردند و به طور کورکورانه به سمت منازل اطراف آن شلیک می کردند.
آنها حرمت ها را در شهرک العوامیه زیر پا گذاشته و در اقدامی غیراسلامی از زنان در خانه های شان تصویر برداری کردند.
به گزارش شبکه نبا، نیروهای آل سعود به سرقت لوازم منزل الغزوی و تخریب آن اقدام کردند و پس از ترک منزل و با وجود اینکه ساکنان آن داخل منزل بودند؛ اقدام به آتش زدن آن کردند.
منبع: شبستان