وزیر دفاع آلمان با اعلام این که ۱۵ درصد از نیروهای ارتش این کشور دارای تبار خارجی هستند، بر اهمیت حضور نیروهای مسلمان در ارتش کشورش تاکید کرد.

به گزارش مصاف، «اورزولا فون در لاین»، وزیر دفاع آلمان در مصاحبه با روزنامه «فونکه مدینگروپه» چاپ این کشور که در شماره امروز (شنبه) این روزنامه منتشر شده، اهمیت حضور نیروهای مسلمانان در ارتش کشورش را مورد تاکید قرار داد.
بر اساس این گزارش، وزیر دفاع آلمان در این باره اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به ۱۷۰ نیروی مسلمان ارتش مشغول فعالیت در عملیات خارجی هستند که نمی توان از آنها دست کشید، این نیروها ارتباط ما با تمامی ملت هایی که ارتش آلمان در کشور آنها فعالیت می کند را آسان می سازند چرا که با زبان و فرهنگ ویژه هر یک از این ملت ها آشنا هستند.
فون در لاین همچنین با اعلام این که در حال حاضر نیروهایی دارای اصلیت ترک، عرب و آفریقایی در کنار شمار زیادی از نیروهای روس تبار در ارتش آلمان مشغول فعالیت هستند، میزان نیروهای دارای تبار خارجی در ارتش این کشور را نزدیک به ۱۵ درصد برآورد کرد.
منبع:شفقنا