بازداشت یک شهروند ایرانی-کانادایی در آمریکا

یک شهروند ایرانی -کانادایی به اتهام ارسال تجهیزات مورد استفاده در آزمایش موشکی برای ایران در آمریکا بازداشت شده است.

به گزارش مصاف، «قباد قاسم‌پور» شهروند ایرانی کانادایی، هفته گذشته از سوی دادگاه واشنگتن بازداشت شده است.
دادستان‌ آمریکا ادعا کرده‌ است که قباد قاسم پور به همراه دو نفر دیگر تجهیزات قابل استفاده در سیستم هدایت موشک را از طریق چین به ایران وارد می‌کرده است.
در همین حال یک دادگاه آمریکا ادعا کرده که این شهروند ایرانی-کانادایی با ارسال تجهیزات ناوبری و به خصوص تجهیزات مورد استفاده در فن‌آوری موشکی به ایران قوانین آمریکا را نقض کرده است.
دادگاه آمریکا علاوه بر این قباد قاسم‌پور را به پولشویی متهم کرده و وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز مدارکی علیه وی ارائه داده است.
در مدارک ارائه شده از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش شده که یک شهروند چینی نیز در اقدامات قباد قاسم‌پور همکاری داشته است.
منبع: العالم