اوائل المقالات shia muslim                  

سیر مطالعاتی دو ادله عقلی اثبات وجود امام زمان (عج)

سرشناسه : مفید، محمدبن محمد، ق ۴۱۳ – ۳۳۶
عنوان و نام پدیدآور : اوائل المقالات / تالیف الشیخ المفید محمدبن محمدبن النعمان ابن المعلم ؛ تحقیق ابراهیم الانصاری
مشخصات نشر : [قم ]: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق = ۱۳۷۲٫
مشخصات ظاهری : ۴۲۴ ص .نمونه
فروست : (مصنفات الشیخ المفید۸)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : کلام شیعه امامیه — قرن ق ۴
شناسه افزوده : انصاری زنجانی ، ابراهیم ، مصحح ، – ۱۳۱۶

pdf