پیوستن مردم فلسطین به موج انتفاضه سوم که در حال انتقال به سراسر اراضی اشغالی فلسطین است، موجب رعب و وحشت صهیونیستها شده است.

به گزارش مصاف، “اور هیلر” خبرنگار جنگی شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: “کمتر از یک هفته، ۹ اقدام ضد اسرائیلی  در قدس و الخلیل به دست فلسطینیها رخ داد.”
وی افزود: “این تنش ها همزمان با اعیاد یهودی رو به افزایش است.”
هیلر ادامه داد: “فلسطینی ها این فعالیتها را قیام قدس نامیده اند. فعالیتهای ضد اسرائیلی همزمان با نزدیک شدن جشنهای سال نو یهودی روند صعودی پیدا کرده است.”
هیلر خاطرنشان کرد: “ارتش و پلیس نیروهای بسیاری را در راستای تشدید تدابیر امنیتی، روانه قدس شرقی و مناطق فلسطینی کرده است. مخصوصا منطقه الخلیل که در رأس فعالیتهای ضد اسرائیل قرار دارد.”
وی تأکید کرد: “فعالان فلسطینی دوستان و نزدیکان و آشنایان خود را برای فعالیتهای ضد اسرائیلی ترقیب می کنند. گسترش موج این فعالیتها به انتفاضه سوم منجر می شود. اما با تلاش نیروهای امنیتی اسرائیل و همکاری نیروهای امنیتی تشکیلات خوگردان فلسطین، این تحرکات فروکش می کند.”
منبع: العالم