یک نهاد بین المللی و حقوق بشری دیگر به عربستان سعودی و ائتلاف عربی اش در یمن حمله کرد.

به گزارش مصاف، سازمان پزشکان بدون مرز عربستان را متهم کرد کوچکترین اهمیتی به جان مردم و غیرنظامیان یمنی قائل نیست.
پزشکان بدون مرز(MSF) در جدیدترین گزارش خود تاکید کرده که سعودی ها در بمباران های خود هیچ تفاوتی میان خانه های مردم و مراکز نظامی و جمیعت های مسلح قائل نیستند و حتی بیمارستانها و مراکز همه نهادهای حقوق بشری را نیز بمباران کرده اند.
منبع: شفقنا