“اسرائیل”: می‌دانیم با اعتصاب‌کنندگان چه کنیم..

ادارۀ زندان‌های رژیم صهیونیستی تهدید کرد در صورت ادامۀ اعتصاب غذای اسیران فلسطینی در زندان ها، آن‌ها را به زندان نقب منتقل خواهد کرد.

به گزارش مصاف،  ادارۀ زندان های رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به تجربه های گذشته، توانایی لازم برای تعامل با موضوع اعتصاب غذای زندانیان را داریم.
به نوشتۀ خبرگزاری “معا” ادارۀ زندان های رژیم صهیونیستی هشدار داد اسیران فلسطینی که تصمیم گرفته اند دست به اعتصاب غذا بزنند، در قبال پیامدهای تصمیم خود، مسئول خواهند بود.
“گلعاد اردان” وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز پیش از این هشدار داده بود که با اسیران فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زده اند، به هیچ وجه مذاکره نخواهد کرد.
این در حالی است که دستکم ۱۵۰۰ اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی، از صبح امروز، اعتصاب غذای خود را با شعار “آزادی و عزت نفس” آغاز کردند.
رهبری این اعتصاب غذا را مروان برغوثی، به عهده دارد.
منبع: العالم