اسرائیل زمین‌ها و دام‌های فلسطینیان را مسموم می‌کند

گزارش نهادهای وابسته به سازمان ملل گزارش کرد که رژیم صهیونیستی در شهرک‌های یهودی نشین به شکل غیر قانونی در حال تولید و تجارت سموم است و فاضلاب‌های آن را در زمین‌های کشاورزی و باغ‌های فلسطینیان رها می‌کند.

 
به گزارش مصاف، منابع فلسطینی روز چهارشنبه اعلام کردند تحقیقات نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل نشان می دهد که اراضی فلسطینیان به مواد سمی بسیار خطرناک آلوده شده است.
این گزارش با اشاره به اینکه در سال ۱۹۹۵ نیز ۵ تن سم ممنوعه در اراضی اشغالی مصادره شده بود، تأکید کرد در حالی که فلسطین نمی تواند این مواد سمی را به شکل امن از میان ببرد، رژیم صهیونیستی هم از مهار و امحای آن خودداری می کند.
این سموم که از کارگاه های شیمیایی غیر قانونی شهرک های صهیونیستی نشت می کند، مزارع و دام های فلسطینیان را مسموم کرده است.
تحقیقات نشان می دهد مجتمع های صنعتی نزدیک شهرک های کرانۀ باختری خاک و آب آَشامیدنی را آلوده می کنند، امری که سبب افزایش بیماری های تنفسی و بینایی، به ویزه میان کودکان، شده است.
برخی از مجتمع های صنعتی و شیمیایی که اکنون در حال فعالیت غیر قانونی در شهرک های نزدیک مناطق فلسطینی اند پیشتر به دلیل نقض قوانین از مناطق داخلی رژیم صهیونیستی اخراج شده بودند.
منبع: العالم