چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۳۹۶

آخرین نوشته ها

کتاب نبوئت هیلد

  این کتاب شرح پیشگویی‌های کودکی از یهودیان است که به محض تولد به سجده رفت و سپس کلماتی را به زبان آورد که آیات این کتاب را تشکیل می‌دهند.

ادامه نوشته »