کانادا،آمریکا، سوئیس، دانمارک،فرانسه،یا… توی کجا دوست داری زندگی کنی؟ چرا؟؟

به اشتراک بگذارید