ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « نشست تخصصی بررسی سیاست ارزی دولت »