کلیپ / استاد رائفی پور – پیگیری مدرک دکترای رییس جمهور