دانلود کتاب «جمعیت ۱ »

متن سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد ۵۱

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب «جمعیت ۱»  به همت تیم نگارش جنبش مصاف، جهت بهره مندی بیشتر مخاطبین گرامی از سخنان استاد رائفی پور در جلسه روایت عهد ۵۱ بصورت pdf تهیه شده است.

جهت دریافت کتاب، کلیک نمائید.