کلیپ استاد رائفی پور « از دفاع مغرضانه تا حمله به شجریان در شبکه های ماهواره ای