کلیپ توضیحات استاد رائفی پور درباره اکانت جدید توئیتر و علت بسته شدن اکانت