ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت پنجم

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت چهارم

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت سوم

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت دوم

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت اول

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « چگونه دعا کنیم ؟ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی مشکلات اقتصادی کشور »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « عباس ع الگوی منتظران حضرت مهدی عج »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « نقش جوانان در گام دوم انقلاب »