کلیپ استاد رائفی پور « توضیحات استاد درباره بیت کوین یا ارز دیجیتال »

کلیپ استاد رائفی پور« آیا افزایش جمعیت موجب افزایش فقر می شود؟ »

کلیپ استاد رائفی پور « افول آمریکا »

 

کلیپ استاد رائفی پور«کسی درد مردم رو میفهمه که خودش بین این مشکلات زندگی کرده

کلیپ استاد رائفی پور « وقتی اولویت های جامعه عوض می شود! »

کلیپ توضیحات استاد رائفی پور درباره اکانت جدید توئیتر و علت بسته شدن اکانت

کلیپ استاد رائفی پور « بی اعتمادی که امروز هست نتیجه نبوده شفافیته »

کلیپ استاد رائفی پور « وسواس »

کلیپ استادرائفی پور« جوونها دارن توی گناه جنسی غرق میشن ساکتید، خداکارتون داره »

کلیپ استاد رائفی پور « جهل شیک »