مطالب توسط montazer

دانلود سخنرانی عاشورا، حماسه یا مذاکره -شهرکرد

        دانلود سخنرانی عاشورا، حماسه یا مذاکره -شهرکرد دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-عاشورا حماسه یا مذاکره -مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-عاشورا حماسه یا مذاکره -مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی تحولات منطقه -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

        دانلود سخنرانی تحولات منطقه -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تحولات منطقه -مدت زمان ۶۲ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تحولات منطقه -مدت زمان ۶۲ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی رسانه و مد گرایی-دانشگاه شهرکرد

         دانلود سخنرانی رسانه و مد گرایی-دانشگاه شهرکرد دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی -مدت زمان ۸۴ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی -مدت زمان ۸۴ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

        دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و شبکه‌های اجتماعی-مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و شبکه‌های اجتماعی-مدت زمان ۸۷ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل

دانلود سخنرانی ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و رسانه‌های دیجیتال -مدت زمان ۷۰ دقیقه-کیفیت متوسط دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و رسانه‌های دیجیتال -مدت زمان ۷۰ دقیقه-کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی از عاشورا تا ظهور -بن

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-از عاشورا تا ظهور-مدت زمان ۷۳ دقیقه – کیفیت متوسط دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-از عاشورا تا ظهور-مدت زمان ۷۳ دقیقه – کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مداحی وارداتی

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شهرکرد آذرماه ۱۳۹۳ مداحی وارداتی صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مداحی وارداتی-۵۳دقیقه-حجم۵۰مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مداحی وارداتی-۵۳دقیقه-حجم۱۵مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مشکلات اجتماعی ماهواره

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مشکلات اجتماعی ماهواره         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور چغادک ۲ آذر ماه ۱۳۹۳ مشکلات اجتماعی ماهواره صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مشکلات اجتماعی ماهواره-۵۶دقیقه-حجم۳۲مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مشکلات اجتماعی ماهواره-۵۶دقیقه-حجم۹٫۷۸مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آخرالزمان و تحولات منطقه

         دانلود سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی بوشهر ۲ آذر ماه ۱۳۹۳ آخرالزمان و تحولات منطقه صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-آخرالزمان و تحولات منطقه-۷۳دقیقه-حجم۴۱٫۸مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-آخرالزمان و تحولات منطقه-۷۳دقیقه-حجم۱۲٫۶مگابایت دانلود فایل