مطالب توسط montazer

فتوای بی سابقه عالم اهل تسنن عراق درباره ایران

رییس دیوان اهل تسنن عراق اعلام کرد دفاع از ایران واجب شرعی است و بر تمام اهل سنت واجب است. شیخ عبداللطیف رئیس دیوان اهل تسنن عراق خطاب به اهل سنت:(مهم ترین محور های این فتوی)   ۱) همه باید آماده دفاع از ایران باشند. این دفاع واجب شرعی است و همگان باید اطاعت کنند. […]